Stropy

stropy

Nowoczesne Systemy Stropowe

Dzięki zastosowaniu pełnych betonowych belek oraz pustaków nasze produkty posiadają najwyższą izolacyjność akustyczną. Nie zawierają szkodliwych pierwiastków i metali ciężkich a sam montaż stropu może odbywać się bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego.

Produkt

Pustak stropowy keramzytowy trójkomorowy Teriva 4.0/1.0

Parametry

1 pal - 60 szt

Waga palety: 0,76 t

Wymiary

Produkt

Pustak stropowy keramzytowy krańcowy, deklowany styropianem trójkomorowy Teriva 4.0/1 o

Parametry

1 pal - 60 szt

Waga palety: 0,76 t

Wymiary

Produkt

Pustak stropowy Teriva Termo
52 x 21 x 24

Parametry

1 pal - 60szt

Waga palety: 0,79 t

Wymiary

Produkt

Belki stropowe Teriva 4.0/1

Parametry

1 mb - 25 kg

Wymiary

Rozpiętość modularna stropu od 2,10 do 6,60 jedno przęsłowa, powyżej od 6,70 do 7,20 z podporą/podciągiem.

Produkt

Kształtka wieńcowa typu L, jako szalunek tracony wieńca
24 x 30 x 31 stopka 7

Parametry

1 pal - 80szt

Waga palety: 1,1 t

Wymiary

Produkt

Kształtka wieńcowa typu C, jako podparcie belek na ściana wewnętrznych 24 x 30 stopka 7

Parametry

1 pal - 98szt

Waga palety: 0,76 t

Wymiary

Produkt

Kształtka wieńcowa typu, U jako szalunek tracony wieńca pod murłatę 24 x 24 x 30

Parametry

1 pal - 60szt

Waga palety: 1,00 t

Wymiary

Produkt

Belki nadprożowe prostokątne o wymiarach 12 x 12 występują o długości od 120 cm do 300 cm ze stopniowaniem, co 30 cm, idealna alternatywa strunobetonów.

Parametry

1 mb - 25 kg

Wymiary

Produkt

Nadproże typu L 19 o wymiarach 19 cm ze stopką 9 cm występują o długości od 120 cm do 330 cm ze stopniowaniem, co 30 cm

Parametry

1mb - 25kg

Wymiary

Produkt

P – 1 ( 3080 x 1100 )

Parametry

1mb - 25kg

Wymiary

Produkt

P – 2 ( 2080 x 650 )

Parametry

1mb - 25kg

Wymiary